Az ingatlanhitelekre vonatkozó uniós szabályozás

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17 EU irányelv a 2007-ben kezdődő pénzügyi és gazdasági világválság hatásainak tanulságát levonva igyekszik szabályozni a fogyasztói jelzáloghitel szerződéseket. Ahogy azt korábban láttuk, e szerződések speciális jellege miatt a jogalkotó korábban ódzkodott a közösségi szintű szabályozástól, azonban tagállami szinten erre nagy igény mutatkozott, hiszen a már meglévő, más típusú hitelekre vonatkozó közösségi szabályokat több tagállam – így pl. hazánk is – alkalmazni kezdte a jelzáloghitelekre is.

A korábbi pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú irányelvekhez hasonlóan a 2014/17 EU irányelv is a fogyasztók tájékoztatására helyezi a hangsúlyt, mindenekelőtt a szerződéskötést megelőzően nyújtandó információk körére. E tekintetben, ahogy a korábbi irányelvek esetén is, külön szabályok érvényesek a fogyasztói jelzáloghitelek reklámjaira és hirdetéseire.

A tájékoztatási szabályok lényege, hogy a fogyasztó gyakorlatias, érthető, példákkal alátámasztott tájékoztatást kapjon, és ezáltal hozhasson megalapozott döntést.

A fentiek bővebb kifejtése itt olvasható.