Az EU fogyasztóvédelmi intézményeinek hatásköre

A mai posztban nem vállalkozunk az Európai Unió szövevényes és szerteágazó intézményrendszere egészének bemutatására, hanem kizárólag azokat az intézményi kereteket tekintjük át röviden, amelyek a pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdés szempontjából számunkra kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Ezen intézmények az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság.Az Európai Bankhatóság gyakorlati tevékenysége három formában ölt testet: egyrészt az Európai Bankhatóság éves szinten munkaprogramokat készít és hoz nyilvánosságra, másrészt különféle jog aktusokat hozhat (amelyek szintén további három csoportba sorolhatóak), harmadrészt a fogyasztói trendeket feltérképező jelentéseket állít össze.

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság tekintetében a fogyasztóvédelem két fő dimenzió köré csoportosul: először is, a vállalkozásoknak szilárd irányítással, valamint megbízható fizetőképességgel kell rendelkezniük, hogy valamennyi kötelezettségüket teljesíthessék; másodszor, a fogyasztóknak meg kell kapniuk mindazt az információt, amelyre szükségük van, tisztességes bánásmódban kell részesülniük, és befektetéseiknek meg kell térülniük. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság együttműködik a tagállami felügyeleti hatóságokkal, konzultál a piaci szereplőkkel, a piac integritását veszélyeztethető innovatív vagy kockázatos termékekről és szolgáltatásokról átfogó elemzéseket készít, valamint éves szinten ún. befektetési útmutatókat bocsát ki, amelynek célközönsége a pénzügyi termékekbe befektető vagy ilyen befektetést tervező fogyasztók.

Kiemelendő, hogy míg a fenti három szerv önállóan felelős a saját területe mikroprudenciális felügyeletéért, addig ezen intézmények elnöksége, az Európai Központi Bank tanácsával és az Európai Unió Bizottságával kiegészülve az egységes, makroprudenciális felügyeletért felelős Európai Rendszerkockázati Testületet alkotja.

Végezetül megemlítendő az Európai Unió Bíróságának tevékenysége is, amit korábbi írásunkban már részben érintettünk. Az öt fő tevékenység, amelyen keresztül a bíróság fogyasztóvédelmi szerepe (is) érvényesül a: (a) jogértelmezés, (b) uniós jogi aktusok megsemmisítése, (c) uniós intézkedés meghozatalának elrendelése, (d) uniós intézmények szankcionálása.

A fentiek bővebb kifejtése itt olvasható.