Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata a hitelezéssel összefüggésben

Jelen írásunkban az Európai Unió Bíróságának esetjogát elemezzük olyan a pénzügyi fogyasztóvédelem tekintetében kimagasló jelentőségű szempontokat figyelembe véve, mint (a) a hitelező kötelezettségei a fogyasztó hitelképességének vizsgálata során, (b) a bankok által alkalmazható díjakkal kapcsolatos szabályok, (c) hitelezők által a fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatási kötelezettséget érintő esetjogi megállapítások, és a (d) hitelszerződésekben alkalmazott, a tisztességtelen általános szerződési feltételekkel kapcsolatos precedensek vizsgálata.

Tekintve, hogy az érintett magyar szabályozás eddig viszonylag csekély mértékben került a Bíróság látókörébe, kénytelenek vagyunk az Európai Unió Bírósága más tagállami rendelkezésekkel kapcsolatos ítéleteire hagyatkozni. Mindazonáltal az ezen döntésekben hivatkozott elveket és szabályokat alapul véve – analógia útján – megállapítható, hogy a magyar szabályozás összhangban áll a bíróság által elvártakkal. Bár a tisztességtelen feltételekkel kapcsolatos esetjogban vannak magyar vonatkozású döntések is, azonban a fenti megállapításon ez sem változtat, hiszen a magyar szabályozás vagy már eleve összhangban állt a közösségi jogalkalmazó elvárásaival, vagy éppen erre tekintettel lett kialakítva.

A fentiek bővebb kifejtése itt olvasható.