A közösségi jog fejlődése a fogyasztóvédelem területén

A fogyasztói hitel-megállapodásokról szóló 2008/48 EK irányelv, amely módosított formában a mai napig hatályos, a pénzügyi fogyasztóvédelem talán legfontosabb közösségi szintű jogforrása.

Az irányelv a hangsúlyt a hitelezők által a fogyasztók részére nyújtandó információra helyezi: a hitelezők részére kötelezettségeket állapít meg az információk körével és az információnyújtás módjával kapcsolatban is.

Az irányelv tartalmazza a fogyasztói hitelek marketingjére vonatkozó speciális szabályokat, valamit szabályozza a szerződéskötést megelőzően nyújtandó információk körét is. E rendelkezések célja, hogy a fogyasztó már a szerződéskötést megelőzően tisztában legyen a hitel legfontosabb feltételeivel, így mindenekelőtt a költségekkel és díjakkal. Ezen túlmenően, az irányelv a fogyasztói hitelszerződés kötelező részévé tesz bizonyos tájékoztató jellegű adatokat, így például a költségek mértékével és azok megfizetésével kapcsolatos rendelkezéseknek kötelező jelleggel szerepelniük kell a szerződésekben. A tájékoztatási kötelezettség egyes esetekben ennél is szélesebb körű, így például a folyószámla hitelek esetén a fogyasztót rendszeresen kell tájékoztatni a hitel igénybevételével kapcsolatos minden lényeges adatról.

A tájékoztatáshoz való speciális jogosultságon túlmenően az irányelv más alapvető fogyasztó jogokat is lefektet, így például rendelkezik a fogyasztót megillető elállási jog, illetve előtörlesztési jog legfontosabb kérdéseiről.

A fentiek bővebb kifejtése itt olvasható.