A befektetési szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályozás
 

Az Európai Unió pénzügyi fogyasztóvédelmi irányelvei közül utoljára foglalkozunk a 2004/39/EK az ún. MiFID-del (Markets in Financial Instruments Directive), mely – az eddigiektől eltérően – nem a pénzügyi, hanem a befektetési szolgáltatások piacát szabályozza. Ez az irányelv nem kifejezetten fogyasztóvédelmi tárgyú, hiszen a befektetési szolgáltatások piacának számos szegmensét szabályozza; ugyanakkor több fogyasztóvédelmi típusú rendelkezést is tartalmaz. Hasonlóan a korábban vizsgált irányelvekhez, itt is a fogyasztóknak (ügyfeleknek) nyújtott tájékoztatás meghatározó formáin van a hangsúly (megtévesztő reklámok tilalma, szerződéskötést megelőző tájékoztatást stb.).

Az irányelv azt is előírja, hogy a szolgáltatások igénybevétele előtt az ügyfelek pénzügyi ismereteit és kockázattűrő képességét fel kell mérni, és különböző kategóriákba kell őket besorolni. Elviekben az ügyfeleknek kizárólag a saját kategóriájuknak megfelelő szolgáltatást lehet nyújtani, ezt a szabályt azonban felülírja, hogy az ügyfél kifejezett kérésére az ismereteinek és kockázattűrő képességének meg nem felelő termékek is kínálhatók.

A fentiek bővebb kifejtése itt olvasható.